ผลิตภัณฑ์

Sakura Extra Gold
อาหารปลาซากุระเอ็กซ์ตร้าโกลด์บรรจุขวด เป็นอาหารปลาที่มีสูตรส่วนผสมที่สมดุลมากที่สุด มีโปรตีนสูง

Sakura Gold
สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มสารอาหาร เช่น กรดอะมิโน มีโปรตีน 32% และ 35% ให้กับปลาช่วยให้ปลามีสุขภาพดี

Sakura Classic
สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มสารอาหาร เช่น กรดอะมิโน มีโปรตีน 32% ให้กับปลาช่วยให้ปลามีสุขภาพดี

Compyright © 2019. Sakura.com